Logo DAVG
Foto Header
Logo DAVG

Reglement cursussenReglement voor puppycursus en jonge honden cursus:
 • Om deel te nemen aan de cursus is een WA verzekering verplicht
 • Om deel te nemen aan de cursus moet de hond zijn tweede enting hebben gehad (leeftijd van 9 weken dus)
 • Zieke honden, waaronder honden die hoesten, braken en/of diarree hebben worden niet toegelaten totdat ze volledig hersteld zijn, om besmetting te voorkomen.
 • Onder bijzondere omstandigheden kan een cursusavond/les worden afgezegd door de instructeur(s). Deze les wordt aan het einde van de cursus ingehaald.
 • Als u zelf een les afzegd of afwezig bent, dan kunt u deze les niet inhalen!
 • Mocht u de cursus om welke reden ook niet af kunnen of willen maken dan heeft u geen recht op teruggave van het (resterende) cursusgeld!
 • Controleer altijd even de whatsapp groep en/of de sms. Er kunnen mogelijk belangrijke berichten worden verstuurd. Als een les niet doorgaat, wordt u hier zo vroeg mogelijk van op de hoogte gesteld.
 • U neemt een speeltje en beloningssnoepjes mee.
 • Betreden van het terrein en clubgebouw en het gebruik van de toestellen is voor eigen risico.
 • De D.A.V.G. is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan honden, personen of goederen, welke ontstaan voor, tijdens of na de lessen.
 • U wordt verzocht de auto langs de kant van de weg netjes te parkeren, zodat de weg vrij blijft. Het is niet toegestaan om voor het clubgebouw te parkeren.
 • Voordat de les begint heeft u uw hond voldoende uitgelaten.
 • Mocht uw hond de behoefte per ongeluk op het veld doen, dan ruimt u dit zelf even op?
 • Tijdens de lessen heeft de hond een halsband om en een vaste lijn, geen rollijn!
 • Honden dienen ALTIJD en OVERAL aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur toestemming geeft je hond los te laten. (bij oefeningen)
 • Honden niet aangelijnd bij elkaar, zoek een eigen plekje op. (Dit om aanvaringen tussen honden te voorkomen)
 • Ongepast en/of agressief gedrag tegen honden, instructeurs en medecursisten is niet toegestaan. Mocht er toch sprake zijn van dergelijk gedrag, dan kan de D.A.V.G. u de toegang tot het terrein en de cursus ontzeggen, zonder recht op teruggave van het (resterende) cursusgeld.
 • Als er een conflictsituatie ontstaat tussen twee of meer honden tijdens de cursus of tijdens het spelen, dan is het geoorloofd dat de instructeur ingrijpt.
 • U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgevens in een database worden opgeslagen. Deze gegevens worden uitsluitend door de D.A.V.G. gebruikt, voor de eigen administratie.
 • U heeft het (wettelijk) recht om uw persoonsgegevens op uw verzoek uit onze database te laten verwijderen indien u niet langer cursussen bij ons volgt.
Wij adviseren de cursisten rekening te houden met de weers- en terreinomstandigheden en geschikt schoeisel en comfortabele kleding te dragen.